Kontakt


Föreningen Uppsala Beteendevetare

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss!

Ordförande

Marie Setterberg 

ordforande@uppsalabeteendevetare.se

Kassör

Johan Hägerström

kassor@uppsalabeteendevetare.se

Vice ordförande

Alexandra Hanson viceordforande@uppsalabeteendevetare.se

Arbetsmarknadsansvarig

Edvin Plöen

arbete@uppsalabeteendevetare.se

Sekreterare

Jakob Lidman

sekreterare@uppsalabeteendevetare.se

Utbildningsansvarig

Marcus Eng

utbildning@uppsalabeteendevetare.se

Gemenskapsgeneraler

Agnes Thorsén och Emma Laurell

gg@uppsalabeteendevetare.se

Mediautskott

Louise Carlstedt

media@uppsalabeteendevetare.se

Övrig ledamot

Carolina Jonsell och Sarah Hjelm

Valberedning

Ida Ljungkvist och Amelie Tollsten

Representanter för FUB inom andra föreningar och nämnder


Grundutbildningnämnden för Psykologiska Institutionen (GUN)

Marcus Eng

 

Grundutbildningnämnden för Sociologiska Institutionen (GRUMN)

Louise Carlstedt

 

Samhällsvetenskapliga sektionen (SamSek)

Jakob Lidman


Representant Pis

Ida Ljungkvist


 

Carolina Jonsell och David Kalantar, verksamma i FUB. 

® 2019 UppsalaBeteendevetare.se