Kontakt

 

Föreningen

Uppsala Beteendevetare

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss!

Ordförande

Marie Setterberg ordforande@uppsalabeteendevetare.se

Vice ordförande

David Kalantar viceordforande@uppsalabeteendevetare.se

Arbetsmarknadsansvarig

Alice Gustavsson

arbete@uppsalabeteendevetare.se

Valberedning

Ida Ljungkvist och Amelie Tollsten

Övrig ledamot

Maria Nilsson och Gemma Grey

Utbildningsansvarig

Marcus Eng utbildning@uppsalabeteendevetare.se

Gemenskapsgeneraler

Sanna Holmström och Caroline Vahid gg@uppsalabeteendevetare.se

Idrottssutskott

Alexander Nellfors och Gustav Jonsson

Aktivitetsutskott

Ivar Ullstad och Leo Knezevic

 

Mediautskott

Louise Carlstedt

media@uppsalabeteendevetare.se

Representanter för Uppsala Beteendevetare inom andra föreningar och nämnder

 

Grundutbildningnämnden för Psykologiska Institutionen (GUN):

Marcus Eng

Grundutbildningnämnden för Sociologiska Institutionen (GRUMN):

Louise Carlstedt

Samhällsvetenskapliga sektionen (SamSek):

Jakob Lidman

 

Representant Pis:

Ida Ljungkvist

 

® 2018 UppsalaBeteendevetare.se