Kontakt

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss!

Ordförande

Sarah Hjelm

ordforande@uppsalabeteendevetare.se

Kassör

Edvin Plöen

kassor@uppsalabeteendevetare.se

Vice ordförande

Carolina Jonsell

viceordforande@uppsalabeteendevetare.se

Arbetsmarknadsansvarig

Agnes Thorsén

arbete@uppsalabeteendevetare.se

Sekreterare

Joel Cevey Tärnholm

sekreterare@uppsalabeteendevetare.se

Utbildningsansvarig

Philip Öberg

utbildning@uppsalabeteendevetare.se

Gemenskapsgeneraler

Emelie Rosén och Lies Youcefi

gg@uppsalabeteendevetare.se

Mediautskott

Klara Stenqvist

media@uppsalabeteendevetare.se

Övrig ledamot

Hanna Carlsson och Christoffer Elestedt

Valberedning

Josefine Pettersson och Nathalie Rivera

Representanter för FUB inom andra föreningar och nämnder


Grundutbildningnämnden för Psykologiska Institutionen (GUN)

Philip Öberg

 

Grundutbildningnämnden för Sociologiska Institutionen (GRUMN)

Joel Cevey Tärnholm

 

Samhällsvetenskapliga sektionen (SamSek)

Carolina Jonsell


Representant Pis

Joel Cevey Tärnholm

 

Carolina Jonsell och David Kalantar, verksamma i FUB.