Om Beteendevetenskap

Om beteendevetenskap:

 

Beteendevetare är en egen profession, med en rad olika huvudinriktningar. Även om spännvidden i beteendevetarnas kunskap har ökat finns det en gemensam kunskapskärna som handlar om människor. Hur vi samspelar, upplever och lär i dagens högt utvecklade samhälle. Allt fler arbetsgivare och arbetsplatser uppfattar och värdesätter den kärnan och ser beteendevetarna som en specifik och viktig yrkesgrupp. Beteendevetare har oftast en kandidatexamen med något av huvudämnena psykologi, pedagogik eller sociologi. Det finns i dagsläget runt 50 olika beteendevetenskapliga utbildningar i Sverige. Dessutom finns det flera hundra olika beteendevetenskapliga kurser. (Källa: Akademikerförbundet SSR)

 

Uppsalas beteendevetenskapliga kandidatprogram

 

Termin 1: Psykologi A

Termin 2: Sociologi A och Socialpsykologi A

Termin 3: Pedagogik A

Termin 4: B-kurs i något av ämnena.

Termin 5: Utvärdering B (Se egen rubrik)

Termin 6: C-kurs i samma ämne som man läst B-kurs                     

 

 

Utvärdering B

 

Denna kurs är unik för programmet och ger en spetskompetens inom utvärdering. Den ger grundläggande kunskap om utvärdering ut ett pedagogiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv bland annat genom kunskap omutvecklingen av olika utvärderingsperspektiv samt syften med och tillämpningenav olika utvärderingsmodeller. Även aspekter som hur kön, genus och etnicitet kan komma att ha betydelse i olika sammanhang kommer tas upp under kursens gång. Vidare ges man möjligheten att tillämpa sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang då man får genomföra en utvärdering åt en extern part.

 

 

 

Ett urval av arbeten som en beteendevetare kan få efter sin examen:

 

- rekryterare

- personalansvarig

- informatör

- arbetsförmedlare

- utredare

- biståndsbedömare

- coach/personlig rådgivare

- avdelningschef

- behandlingsassistent

- hälsopedagog

- organisationsutvecklare

- kriminalvårdare

- kompetensutvecklare

- utbildningsadministratör

- egenföretagare/konsult

 

 

Dessutom kan man, om man inte fått nog av universitet efter sin examen, gå vidare och läsa en Master inom sitt huvudämne och kanske senare även doktorera och fortsätta forska.

FAQ

1. Vad gör en beteendevetare?

En beteendevetare kan arbeta både inom offentlig och privat sektor med personalfrågor, utredningsarbete, HR, organisationsutvecklingen och mycket mer. Alltifrån att vara avdelningschef inom ungdomsvården till att arbeta i polisens gärningsmannaprofilgrupp.
2. Vilka kurser är det man går?

Se texten här intill för mer information om kurserna eller gå in på universitets hemsida.
3. Hur går insparken till?

Insparken är till för att man ska få lära känna sin klass och andra beteendevetare bättre och att man ska få lära sig hitta runt i Uppsala och bland nationerna. En rolig period som garanterat kommer ge minnen för livet!
4. Söker du boende i Uppsala?

Länk till bostad via universitets hemsida

Länk till bostad via nationerna


För mer frågor och svar, kontakta oss!