BETEENDEVETARDAGARNA

Varje år annordnas två olika beteendevetardagar. Den ena är FUBs Beteendevetardag som är ett tillfälle för medlemmar att träffa yrkesverksamma beteendevetare, och den andra är den Nationella Beteendevetardagen (NBD) som är ett större event där beteendevetarstudenter från olika universitet möts och kan nätverka!

FUB'S

BETEENDEVETARDAG

Höstterminen


FUB vill främja studenternas relation med arbetsmarknaden, vilket innefattar både relationen med potentiella arbetsgivare och andra beteendevetare. Därför annordnas en Beteendevetardag varje höst på Blåsenhus i Uppsala. Denna dag är tänkt som ett tillfälle att få möta dels yrkesverksamma beteendevetare för att få se vad beteendevetare kan göra efter sin examen, och dels företag som kan tänkas behöva beteendevetare. 


VILL DU VARA MED OCH ANNORDNA FUB'S BETEENDEVETARDAG?

FUBs Beteendevetardag arrangeras av föreningens arbetsmarknadsansvarige. Anmäl ditt intresse till hen om du vill vara med!

NATIONELLA

BETEENDEVETARDAGEN

Vårterminen


Nationella Beteendevetardagen (NBD) är ett årligt event där beteendevetarstudenter från olika universitet runtom i landet samlas för att nätverka, utbilda och inspirera. De olika lärosätena turas varje år om att arrangera eventet och bjuder till bland annat föreläsningar, workshops, mingel, grillkvällar och gasquer. Det blir som en klassresa för hela FUB där vi åker ihop till de olika städerna, bor och hänger tillsammans och med andra beteendevetare. En superskoj tradition där du skapar minnen och kontakter för livet, en chans du inte vill missa!


2021 hölls en coronaanpassad NBD i form av föreläsningar, roliga aktiviteter och chans till CV-granskning över Zoom!


VILL DU VARA MED OCH ANNORDNA NBD?

Olika lärosäten runt om i Sverige turas varje år om att arrangera NBD. När det är dags för FUB att annordna eventet kommer vi att meddela det här på hemsidan och i Facebook-gruppen!