STYRELSEN

Styrelsen är gänget som tillsammans har ett övergripande ansvar för föreningsverksamheten. De överser projekten som är igång, lyfter viktiga frågor gällande programmet, har kontakt med arbetsmarknaden för oss blivande beteendevetare, och mycket mer. Tillsammans jobbar de helt enkelt för att driva föreningen framåt!


Två gånger i månaden har styrelsen möte, varav en av dem är ett föreningsmöte där utskotten, studetrepresentanterna och övriga medlemmar är välkomna. Traditionsenligt tar mötena alltid plats på måndagar, och efteråt drar de som vill vidare till Norrlands nationspub och tar en öl - Läs om måndagsölen!

STYRELSEN HÖSTEN 2021

LIES YOUCEFI

Ordförande


Kontakta ordförande

THERESE PERMAN

Vice ordförande


Kontakta vice

LINNEA NEUMANN

Sekreterare


Kontakta sekreterare

PHILIP ÖBERG

Kassör


Kontakta kassör

CHRISTOFFER ELESTEDT

Arbetsmarknadsansvarig


Kontakta arbetsmarknadsansv.

MELISSA STRANDBERG

Utbildningsansvarig


Kontakta utbildningsansv.

KOMMER VÅREN 2022

Kommunikationsansvarig


Kontakta kommunikationsansvarig

OM STYRELSEPOSTERNA

ORDFÖRANDE

Har ett övergripande ansvar för föreningen.


Ordförande är den som har det övergripande ansvaret över föreningen tillsammans med styrelsen. Att kalla till möten, ha en inblick i vilka projekt som är igång, fördelar arbete, administrativt arbete och driva egna projekt är exempel på praktiska uppgifter. Som ordförande har man en fot i varje projekt som pågår och kan styra föreningen mot en gemensam vision, vilket är väldigt kul och mycket lärorik. Innebär posten ansvar? Absolut, men det är ett gemensamt ansvar över föreningen som man har tillsammans med sin styrelse!

KASSÖR

Överser föreningens ekonomi.


Kassören är ansvarig för FUBs ekonomi och ser till att föreningen håller sig inom budgeten som vi sätter upp varje år, genom att hålla koll på alla inkomster och utgifter. Det absolut bästa med rollen är såklart att man får dela ut pengar till alla roliga event som sker inom föreningen. Har man ett intresse för ekonomi, är ansvarstagande och noggrann så är definitivt kassörsrollen något du bör söka!

ARBETSMARKNADSANSVARIG

Är länken mellan arbetslivet och BetVet.


Arbetsmarknadsansvariges huvuduppgift är att anordna beteendevetardagen varje år. Posten är länken mellan arbetsgivare och föreningen, vilket leder till samarbeten i form av föreläsningar, jobbutlysningar och ibland studiebesök. Företag kan helt enkelt höra av sig till arbetsmarknadsansvarig om de söker en beteendevetare och vill presentera sig för oss!

GEMENSKAPSGENERAL

Ansvarar för insparken.


Som gemenskapsgeneral är du ansvarig för insparken, där de nya studenterna välkomnas till Uppsalas studentliv och FUB. Du projektleder, överblickar, organiserar och delegerar, är helt enkelt spindeln i nätet för insparken. Taket är högt för att hitta på egna idéer och låta kreativiteten flöda. Gemenskapsgeneralen är heller aldrig ensam! Du delar ansvaret med en till gemenskapsgeneral och tillsammans med faddrarna skapar ni den inspark ni vill ha. En rolig post för den som gillar när det händer saker, har ett extra öga för organisation och vill vara runt människor.

VICE-ORDFÖRANDE

Samarbetar med och avlastar ordförande.


Som vice ordförande samarbetar du med föreningens ordföranden för att föra föreningen framåt. Posten kretsar kring att bolla idéer med och avlasta ordförande. Det kan innebära att hålla i möten, ta huvudansvar för vissa projekt och viktiga frågor, eller generellt administrativt arbete. Det allra roligaste med att vara vice ordförande är att det är en relativt fri roll, men att man samtidigt har mycket ansvar (och såklart att dricka kaffe på presidiemöten).

SEKRETERARE

Dokumenterar föreningsverksamheten.


Som sekreterare är du ansvarig för att dokumentera vad som händer i föreningen och vilka beslut som tas. Detta gör du främst genom att anteckna under föreningens olika möten. Det roligaste med posten är att få involvera sig i styrelsen och att få, bokstavligen, skapa FUBs historia. Så om du är organiserad och gillar att skriva, är sekreterare posten för dig!

UTBILDNINGSANSVARIG

Framför studenternas åsikter gällande utbildningsfrågor.


Som utbildningsansvarig framför du studenternas åsikter till de ansvariga inom programmet och institutionerna. Det kan handla om föreläsningar, kurslitteratur, tentor eller vad som helst som har med utbildningen att göra. På vårterminen ansvarar man för programutvärderingen, där man samlar in och sammanställer studenters synpunkter om programmet, som sedan skickas till program-ansvariga. Vill du lära dig mer om utbildningsfrågor och vara med och göra vår utbildning bättre, är det här den rätta posten för dig!

ÖVRIG LEDAMOT

Är en hjälpande hand i styrelsen.


Övrig ledamot är en post med mycket frihet! Du hjälper de andra styrelsemedlemmarna där det behövs, och kan även driva egna frågor eller projekt. Till skillnad från de andra styrelseposterna har de övriga ledamöterna alltså inget specialområde som de är ansvariga för. Denna post är perfekt för dig som är sugen på att engagera dig i styrelsen men inte vill ha ett nischat ansvarsområde!

HUR SÖKER JAG EN POST?

En gång per termin håller FUB en stämma, som kan liknas vid ett årsmöte, där nya personer väljs in i styrelsen, utskotten och som studenrepresentanter.


Vill du anmäla ditt intresse för en post kontaktar du valberedningen. Skriv en kort beskrivning om vem du är och varför du vill söka posten!

HÖSTSTÄMMAN (december)


Styrelseposter som väljs:

  • Vice-ordförande
  • Kassör
  • Arbetsmarknadsansvarig
  • Gemenskapsgeneral (2 st)
  • Övrig ledamot (2 st)

VÅRSTÄMMAN (maj)


Styrelseposter som väljs:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Utbildningsansvarig
  • Övrig ledamot (2 st)