STYRELSEN

Styrelsen är gänget som tillsammans har ett övergripande ansvar för föreningsverksamheten. De överser föreningens ekonomi, projekten som är igång, sköter våra utskott, lyfter viktiga frågor gällande programmet, och mycket mer. Tillsammans jobbar de helt enkelt för att driva föreningen framåt!


Två gånger i månaden har styrelsen möte, varav ett av dem är ett föreningsmöte där studentrepresentanterna och övriga medlemmar är välkomna. Traditionsenligt tar mötena plats på måndagar, och efteråt drar de som vill vidare till Norrlands nationspub och tar en öl - Läs om måndagsölen!

STYRELSEN VÅREN 2024

ALICIA STRÖMBOM

Ordförande


Kontakta ordförande

MINNA ELFSTRÖM

Arbetsmarknadsansvarig


Kontakta arbetsmarknadsansv.

EMILY ARLEIJ

Vice ordförande


Kontakta vice ordförande

JONNA NYGREN

Utbildningsansvarig


Kontakta utbildningsansv.

VILMA LINDSTRÖM

Sekreterare


Kontakta sekreterare

MELINA WÄLLSTEDT & OLIVIA RAMSTEN

Studie-socialt ansvariga


Kontakta studie-socialt ansv.

ALEXANDER MOBARRA

Kassör


Kontakta kassör

IRMA SKOGHAGE &

MAYA DAHLSTEN

Kommunikationsansvarig


Kontakta kommunikationsansv.

OM STYRELSEPOSTERNA

ORDFÖRANDE

Har ett övergripande ansvar för föreningen


Ordförande är den som har det övergripande ansvaret över föreningen tillsammans med styrelsen. Att kalla till möten, ha en inblick i vilka projekt som är igång, fördelar arbete, administrativt arbete och driva egna projekt är exempel på praktiska uppgifter. Som ordförande har man en fot i varje projekt som pågår och kan styra föreningen mot en gemensam vision, vilket är väldigt kul och mycket lärorik. Innebär posten ansvar? Absolut, men det är ett gemensamt ansvar över föreningen som man har tillsammans med sin styrelse!

KASSÖR

Överser föreningens ekonomi


Kassören är ansvarig för FUBs ekonomi och ser till att föreningen håller sig inom budgeten som vi sätter upp varje år, genom att hålla koll på alla inkomster och utgifter. Det absolut bästa med rollen är såklart att man får dela ut pengar till alla roliga event som sker inom föreningen. Har man ett intresse för ekonomi, är ansvarstagande och noggrann så är definitivt kassörsrollen något du bör söka!

ARBETSMARKNADSANSVARIG

Är länken mellan arbetslivet och BetVet


Arbetsmarknadsansvariges huvuduppgift är att anordna beteendevetardagen varje år. Posten är länken mellan arbetsgivare och föreningen, vilket leder till samarbeten i form av föreläsningar, jobbutlysningar och ibland studiebesök. Företag kan helt enkelt höra av sig till arbetsmarknadsansvarig om de söker en beteendevetare och vill presentera sig för oss! Som arbetsmarknadsansvarig samarbetar man med föreningens utbildningsansvarig i Utbildningskvalitet- och Karriärsutskottet (UK), för att göra tiden på BetVet så lärorik inför arbetslivet som möjligt!


Läs mer om UK-utskottet

STUDIESOCIALT ANSVARIG

Ansvarar för föreningens studiesociala verksamhet


Som studiesocialt ansvarig så håller man igång föreningens studiesociala verksamhet genom att anordna aktiviteter och event utspridda över terminerna. Man jobbar tillsammans med ledamöterna i föreningens studiesociala utskott för att brainstorma, planera och genomföra roliga aktiviteter tillsammans med alla studenter på programmet. 


Läs mer om Studiesociala utskottet

VICE ORDFÖRANDE

Samarbetar med och avlastar ordförande


Som vice ordförande samarbetar du med föreningens ordföranden för att föra föreningen framåt. Posten kretsar kring att bolla idéer med och avlasta ordförande. Det kan innebära att hålla i möten, ta huvudansvar för vissa projekt och viktiga frågor, eller generellt administrativt arbete. Det allra roligaste med att vara vice ordförande är att det är en relativt fri roll, men att man samtidigt har mycket ansvar (och såklart att dricka kaffe på presidiemöten).

SEKRETERARE

Dokumenterar föreningsverksamheten


Som sekreterare är du ansvarig för att dokumentera vad som händer i föreningen och vilka beslut som tas. Detta gör du främst genom att anteckna under föreningens olika möten. Det roligaste med posten är att få involvera sig i styrelsen och att få, bokstavligen, skapa FUBs historia. Så om du är organiserad och gillar att skriva, är sekreterare posten för dig!

UTBILDNINGSANSVARIG

Framför studenternas åsikter gällande utbildningsfrågor


Som utbildningsansvarig framför du studenternas åsikter till de ansvariga inom programmet och institutionerna. Det kan handla om föreläsningar, kurslitteratur, tentor eller vad som helst som har med utbildningen att göra. På vårterminen ansvarar man för programutvärderingen, där man samlar in och sammanställer studenters synpunkter om programmet, som sedan skickas till program-ansvariga. Man arbetar också tillsammans med föreningens arbetsmarknadsansvarig som ansvariga över föreningens Utbildningskvalitet- och Karriärsutskott (UK). Vill du lära dig mer om utbildningsfrågor och vara med och göra vår utbildning bättre, är det här den rätta posten för dig!


Läs mer om UK-utskottet

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Sköter föreningens externa kommunikation


Kommunikationsansvarigs främsta ansvar är att sköta föreningens kommunikationskanaler. Man ansvarar alltså för föreningens hemsida, instagramkonto och facebooksida. Som kommunikationsansvarig så planerar du inlägg och content, så att föreningen ser attraktiv utåt. Posten är väldigt kreativ, och är särskilt rolig om man är intresserad av marknadsföring och kommunikation.


Läs mer om Kommunikationsutskottet

NÄR TILLSÄTTS STYRELSEN?

HÖSTSTÄMMAN (december)


Styrelseposter som väljs:


Vice ordförande

Kassör

Arbetsmarknadsansvarig

Kommunikationsansvarig

VÅRSTÄMMAN (maj)


Styrelseposter som väljs:


Ordförande

Sekreterare

Utbildningsansvarig

Studiesocialt ansvarig

HUR SÖKER JAG EN POST?

Varje termin håller FUB en stämma, som kan liknas vid ett årsmöte, där nya personer väljs in i styrelsen, utskotten och som studenrepresentanter.


Vill du anmäla ditt intresse för en post kontaktar du valberedningen. Skriv en kort beskrivning om vem du är och varför du vill söka posten!