PÅVERKA DIN UTBILDNING

Vi vill att dina studentår i Uppsala ska bli de bästa som de kan bli - både den sociala biten och utbildningsmässigt. Som programförening är därför ett av våra viktigaste uppdrag att säkerställa kvalitén på kurserna som ingår i BetVet.

Det är med din hjälp och dina synpunkter som vi kan förbättra programmet!

VAD KAN DU GÖRA?

SVARA PÅ KURS-UTVÄRDERINGARNA


Efter varje avslutad delkurs skickar universitetet ut kurs-utvärderingar som du kan svara på genom Studentportalen.


Vi vet att det kan kännas tradigt att svara på enkäter, men dessa är extremt värdefulla för institutionerna när upplägget för kursens nästkommande termin ska bestämmas!

KOM PÅ PROGRAM-UTVÄRDERINGEN


Varje vårtermin i maj anordnar FUB den så kallade program-utvärderingen. Dessa är diskussionstillfällen där du får möjligheten att framföra dina tankar om programmet och diskutera med andra studenter.


Håll utkik här på hemsidan för mer info när program-utvärderingen närmar sig!

SKRIV TILL FUB'S UTBILDNINGS-ANSVARIG


Du kan alltid vända dig till vår utbildningsansvarig om du har synpunkter på kurserna. Det kan handla om föreläsningar, kurslitteratur, seminarier, lärare, tentor - vad som helst!

BLI STUDENTREPRESENTANT!


Du kan också vara med och påverka din utbildning genom att bli representant!