UTSKOTT

FUBs utskott är avsedda för föreningens kommunikatativa del samt att annordna aktiviteter och evenemang för våra medlemmar. Utskotten består av utskottsansvariga, och livnär sig på alla grymma idéer som ni medlemmar skickar in till oss. Har du därför förslag på något som vore roligt att göra, skriv till våra utskottsansvariga!

UTSKOTTSANSVARIGA VÅREN 2021

KLARA STENQVIST

Mediautskottet


Kontakta mediautskottet

MELISSA STRANDBERG

Aktivitetsutskottet


Kontakta aktivitetsutskottet

ANDREA ONN

Idrottsutskottet


Kontakta idrottsutskottet

MARIE DAHL

Idrottsutskottet


Kontakta idrottsutskottet

OM UTSKOTTEN

MEDIAUTSKOTTET

Ansvarar för föreningens sociala medier och hemsida.


Mediautskottet är en väldigt rolig post med mycket frihet, där du har chansen att få utlopp för din kreativitet! Som mediautskott ansvarar man för att hålla föreningens sociala kanaler, så som Instagram och hemsidan, uppdaterade. Du för vidare information från styrelsen till FUBs alla medlemmar, men vad som läggs ut och hur det ser ut är upp till dig. Så om du vill engagera dig och tycker om att uttrycka dig kreativt, fota och är bra på att komma på fyndiga captions är mediautskott perfekt för dig!

AKTIVITETSUTSKOTTET

Ansvarar för att annordna aktiviteter och evenemang.


Som aktivitetsutskott anordnar du aktiviteter som främjar gemenskap i programmet. Detta kan vara allt från tävlingar till fysiska utmaningar, kreativa projekt och olika kulturinslag. Du är med och ansvarar för det studiesociala på programmet och främjar detta genom att hitta på aktiviteter under terminerna som stärker gemenskapen! Som aktivitetsutskottet kan planera aktiviteter själv, med andra eller finnas som stöd om andra föreningsmedlemmar anordnar aktiviteter.

IDROTTSUTSKOTTET

Ansvarar för att annordna idrottsrelaterade aktiviteter.


Idrottsutskottet är en perfekt post för dig som gillar att vara aktiv och testa på olika fysiska aktiviteter! Som utskottsansvarig ansvarar för du att annordna olika roliga, idrottsrelaterade aktiviteter såsom bollsporter, klättring, yoga, boxning och mycket mer. Du har även möjlighet att samordna aktiviteterna med andra föreningar. Dessutom får du vara med och planera den årliga skidresan - läs mer här

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?

Har du en rolig aktivitet du vill genomföra med programmet? En idé som kräver lite finansiering eller lokal? Ett förslag på en aktivitet, men inte vill vara ansvarig?


Hör av dig till aktivitetsutskottet eller kom på nästa föreningsmöte och presentera din idé, så hjälper vi dig att förverkliga den efter vår bästa förmåga!