UTSKOTT

FUBs utskott är avsedda för föreningens kommunikatativa del samt att annordna aktiviteter och evenemang för våra medlemmar. Utskotten består av utskottsansvariga, och livnär sig på alla grymma idéer som ni medlemmar skickar in till oss. Har du därför förslag på något som vore roligt att göra, skriv till våra utskottsansvariga!

UTSKOTTSANSVARIGA HÖSTEN 2021

KERSTIN KLINGEFJORD

Kommunikationsutskottet


Kontakta kommunikationskommittén

MATHILDA GÖTBORG

Kommunikationsutskottet


Kontakta kommunikationsutskottet

MELISSA STRANDBERG

Utbildningskvalitets- och karriärsuttskottet


Utbildningsanvarig


Kontakta UK-utskottet

EMILIA LARSSON

Studiesociala utskottet


Kontakta studiesociala utskottet

CHRISTOFFER ELESTEDT

Utbildningskvalitets- och karriärsuttskottet


Arbetsmarknadsansvarig


Kontakta UK-utskottet

MATHILDA STENBÄCK

Studiesociala utskottet


Kontakta studiesociala utskottet

OM UTSKOTTEN

KOMMUNIKATIONS UTSKOTTET 

Ansvarar för föreningens sociala medier och hemsida.


Kommunikationsutskottet är ett väldigt rolig utskott med mycket frihet, där du har chansen att få utlopp för din kreativitet. Som kommunikationsutskott ansvarar man för att hålla föreningens sociala kanaler, så som Instagram och hemsidan, uppdaterade. Du för vidare information från styrelsen till FUBs alla medlemmar, men vad som läggs ut och hur det ser ut är upp till dig. Så om du vill engagera dig och tycker om att uttrycka dig kreativt, fota och är bra på att komma på fyndiga captions är kommunikations-utskottet perfekt för dig. 

STUDIESOCIALA UTSKOTTET

Ansvarar för att annordna aktiviteter och evenemang.


Vårt studiesociala utskott anordnar aktiviteter som främjar gemenskap i programmet. Detta kan vara allt från tävlingar till fysiska utmaningar, kreativa projekt och olika kulturinslag. De är med och ansvarar för det studiesociala på programmet och främjar detta genom att hitta på aktiviteter under terminerna som stärker gemenskapen. Som del i det studiesociala utskottet kan du planera aktiviteter själv, med andra eller finnas som stöd om andra föreningsmedlemmar anordnar aktiviteter. 

UTBILDNINGS-KVALITETS- OCH KARRIÄRSUTSKOTTET 

Ansvarar för kontakten med arbetsmarknaden. 


UK-utskottet har ansvar för kontakten mellan föreningen och arbetsmarknaden för

beteendevetare. Detta innefattar att länka samman beteendevetarstudenter med

relevanta arbetsplatser och praktikplatser, samt anordnandet av aktiviteter och

tillfällen där föreningsmedlemmar kan komma i kontakt med arbetsmarknaden,

exempelvis mässor och gästföreläsningar. 

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?

Har du en rolig aktivitet du vill genomföra med programmet? En idé som kräver lite finansiering eller lokal? Ett förslag på en aktivitet, men inte vill vara ansvarig?


Hör av dig till aktivitetsutskottet eller kom på nästa föreningsmöte och presentera din idé, så hjälper vi dig att förverkliga den efter vår bästa förmåga!